Tillfälligt Besöksförbud särskilda boenden i Skinnskatteberg

Tillfälligt Besöksförbud särskilda  boenden i Skinnskatteberg

Folkhälsomyndigheten har idag (11 december) beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Skinnskattebergs kommun. Förbudet gäller från den 13 december 2020 till och med den 22 december 2020 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetschef eller
ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Vid frågor kontakta berörd avdelning.

För mer information gällande viruset och hur du bör gå till väga om du misstänker smitta, besök 1177.se eller folkhalsomyndigheten.se.