Tillfälligt besöksförbud särskilda boenden i Skinnskatteberg!

Tillfälligt besöksförbud särskilda boenden i Skinnskatteberg!

För att förhindra risken för spridning av coronaviruset (covid-19) har Folkhälsomyndigheten beslutat om tillfälligt besöksförbud inom särskilda boenden (äldreomsorgen) i Skinnskattebergs kommun. Besöksförbudet gäller från och med idag (3 december) till och med den 12 december 2020.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

För mer information gällande viruset och hur du bör gå till väga om du misstänker smitta, besök 1177.se eller folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer om Corona/Covid-19 på Skinnskattebergs kommuns hemsida:
https://www.skinnskatteberg.se/kommun-och-demokrati/information-om-coronavirus-covid-19/

Läs mer om tillfälligt besöksförbudet på Folkhälsomyndighetens hemsida:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ny-foreskrift-om-besoksforbud-pa-sabo/