Tobaksfria dagen

Tobaksfria dagen
Idag, den 31 maj, är tobaksfria dagen
Temat för tobaksfria dagen 2024 är ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”. Dagen, World No Tobacco Day, anordnas av Världshälsoorganisationen WHO och infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk.