Underhåll vatten och avlopp!

Underhåll vatten och avlopp!
Imorgon 29 juni kommer det ske underhåll av ledningsnätet på nedanstående vägar. Arbetet kommer ske mellan 07:00-22:00, vattnet kan stängas av några timmar under tiden arbetet sker.
Beörda vägar/fastigheter:
Riddarhyttevägen
Malmvägen
Vällarevägen
Bergslagsvägen 12-Hedströmmen
Vid mer frågor kontatakta jourtelefon: 070-651 45 87 eller personal på plats.
(Berörda fastigheter har även fått informationen via brev)