Underhåll vattentorn

2022-06-14 Underhåll vattentorn

Vecka 24 och 25.

Under vecka 24 och 25 utförs planerat underhållsarbete på vattentornen i både Skinnskatteberg och Riddarhyttan.

Under tiden arbetena pågår kan det förekomma förändringar av trycket i ledningsnätet och driftstörningar.

Inför det planerade underhållet kan det uppstå tryckförändringar redan under V23.

Med vänliga hälsningar och önskan om förståelse.

VA-avdelningen