Underhållsarbete VA – Östra gränd Skinnskatteberg

Underhållsarbete VA – Östra gränd Skinnskatteberg

VA avdelningen kommer utföra underhållsarbete på ledningsnätet, Östra Gränd Skinnskatteberg. En ny vattenledning ska läggas..
Arbetet startar 2020-09-21 och beräknas pågå ca två veckor. Östra Gränd stängs av för trafik. Följ rekommenderade trafikanvisningar.

Vid frågor kontakta:
Vatten- avlopp och fastighetsservice
Teknik och Service
0222-51 58 50
felanmalan@skinnskatteberg.se