Underhållsarbete VA, Solgårdsvägen – Södra Ringvägen

Underhållsarbete VA, Solgårdsvägen – Södra Ringvägen

VA avdelningen kommer utföra underhållsarbete på ledningsnätet, korsningen Solgårdsvägen – Södra Ringvägen.
Arbetet startar 2020-09-07 och beräknas pågå hela vecka 37.
Korsningen stängs av för genomfartstrafik. Följ rekommenderade trafikanvisningar.

Vid frågor:
Vardagar 08:00-16:00
Vatten- avlopp och fastighetsservice
0222-51 58 50
Felanmalan@skinnskatteberg.se

Övrig Tid, kvällar och helger: 
Vatten och avloppsjour
Teknik och Service
070-651 45 87