Frågor och svar – Arbete på Bergslagsvägen

Frågor och svar – Arbete på Bergslagsvägen

Många frågor kommer in till oss på VA-avdelningen angående arbetet på Bergslagsvägen.
Vi vill därför kunna svara på det mest ställda frågeställningarna. Se nedan.

Och vi ber om ursäkt för det olägenhetsmoment som dessa oförutsedda problem kan orsaka!

🪛 Frågor och svar kring arbetet på Bergslagsvägen 🪛
Fråga: Varför gräver kommunen på Bergslagsvägen?
Svar: På grund av att VA-ledningarna är i dåligt skick och skapar onödiga vattenläckor. Vattenledningen kommer därför bytas ut på Bergslagsvägen mellan Centralvägen och Bergslagsvägen 9. Spill och dagvatten är planerade att åtgärdas med relining när vattenledningen är klar.

Fråga: Varför kan man inte få gå över vägen vid stationen?
Svar: Då det är ett arbetsområde som endast ska tillträdas av behörig personal, detta för att förhindra att någon skadas vid överträdelse. Arbetsområdet kommer att vara stängt tills arbetet flyttat vidare till nästa etapp.

Fråga: Hur länge kommer arbetet hålla på?
Svar: Planeringen är att det ska vara klart i mitten av december.

Fråga: Varför blir det avstängningar på vattnet utan förvarning?
Svar: Vattenledningen och ventiler är i så pass dåligt skick att den kan gå sönder under arbetets gång. Vattenledningen kommer därför att läggas nytt samt utbyte av dåliga ventiler.

Fråga: När kommer utfarten från Centralvägen öppnas?
Svar: Om inga oförutsedda händelser inträffar, kan Centralvägen öppnas V47-48.

För övriga frågor hänvisar vi till mejladress:
va-arbete@skinnskatteberg.se
Frågor som inte är av akut ärende kommer ej besvaras på journumret.