Frågor och svar – Arbete på Bergslagsvägen

Frågor och svar – Arbete på Bergslagsvägen

Många frågor kommer in till oss på VA-avdelningen angående arbetet på Bergslagsvägen.
Vi vill därför kunna svara på det mest ställda frågeställningarna. Se nedan.

Och vi ber om ursäkt för det olägenhetsmoment som dessa oförutsedda problem kan orsaka!

🪛 Frågor och svar kring arbetet på Bergslagsvägen 🪛
Fråga: Varför gräver kommunen på Bergslagsvägen?
Svar: På grund av att VA-ledningarna är i dåligt skick och skapar onödiga vattenläckor. Vattenledningen kommer därför bytas ut på Bergslagsvägen mellan Centralvägen och Bergslagsvägen 9. Spill och dagvatten är planerade att åtgärdas med relining när vattenledningen är klar.

Fråga: Är arbetet klart på Bergslagsvägen?
Svar: Nej, då kylan slog till mycket tidigare har det försvårat fortsatt arbete och det måste flyttas fram till våren.

Fråga: Har det varit oförutsedda problem under arbetets gång?
Svar: Ja, vi har anlitat in en geotekniker då vi stött på svårigheter med schakt och säkerhet. Inför det fortsatta arbetet ska det göras en geoteknisk undersökning för att undvika onödiga risker. Då mycket tung trafik går förbi arbetsplatsen och försöken att leda om den inte fungerat måste vi tänka om så schaktet är säkert.

Fråga: När börjar arbetet i vår?
Svar: Vi kan ännu inte bestämma ett datum. Allt beror på kyla och regn.

Fråga: Varför blir det avstängningar på vattnet utan förvarning?
Svar: Vattenledningen och ventiler är i så pass dåligt skick att den kan gå sönder under arbetets gång. Vattenledningen kommer därför att läggas nytt samt utbyte av dåliga ventiler.

För övriga frågor hänvisar vi till mejladress:
va-arbete@skinnskatteberg.se
Frågor som inte är av akut ärende kommer ej besvaras på journumret.