Upphävt bevattningsförbud

Från och med måndag den 17 juli och tills vidare upphävs bevattningsförbudet i Skinnskattebergs kommun för de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Kommunens invånare uppmanas fortfarande att vara sparsamma med vattnet.