Utdömda tallar i Hästparken i Riddarhyttan

Utdömda tallar i Hästparken i Riddarhyttan

Under förra veckan fälldes tallar ned i Hästparken i Riddarhyttan. Det är väldigt tråkigt när träd måste tas ned, som även skapade sådan fin skugga i lekparken. Dock vart dessa tallar klassade som riskträd av markägaren och kommunen. Som arrendator av marken tog kommunen på sig att ta ned träden. Fallrisken på grenarna från träden, ansågs kunna frambringa skada på både människor och egendom.

I dialog med Riddarhyttans Hem och skola har vi bestämt att återplantera träd i parken.
Vi kommer att tillsammans med Riddarhyttans föräldrar att planera placeringen av träden för att på så sätt skapa skugga.