Utebliven eller försenad sophämtning i kommunen

Utebliven eller försenad sophämtning i kommunen

VafabMiljö vill meddela att de tyvärr har haft både personella och tekniska problem med sophämtning, den senaste månaden, i Skinnskattebergs kommun.

Den nya chauffören som nu skall köra i kommunen, arbetar intensivt med att få varje kärls koordinator att bli rätt i körschemat. Med detta hoppas VafabMiljö att problemet är löst och inga kärl kommer att missas i fortsättningen.

Vänligen vänd er till VafabMiljös kundservice om er sophämtning uteblir på telefonnummer 020-1202220.