VA-arbete

VA-arbete

VA kommer att utföra arbeten på Källvägen (samt angränsande vägar), Södra Ringvägen (samt angränsande vägar).
Det är brunnar, ventiler m.m som måste bytas för att klara framtida större renoveringar.

Arbetet planeras att pågå under våren och sommaren 2020.

Vid frågor kontakta:
Vatten- avlopp och fastighetsservice
Teknik och Service
0222-51 58 50
felanmalan@skinnskatteberg.se