VA informerar – Ledningsunderhåll v.22

VA informerar – Ledningsunderhåll v.22

Under vecka 22 (31 maj-4 juni) kommer Sotvretsvägen och Östra Ringvägen vara utan vatten kortare perioder, detta med anledning av ventilbyte.

Vid frågor kontakta vatten-avlopp och fastighetsservice på 0222-51 58 50