VA informerar – Vattenavstängning

VA informerar – Vattenavstängning

Den 6 juli kommer det ske underhåll av ledningsnätet på nedanstående vägar. Arbetet kommer ske mellan 07:00-22:00, vattnet kan stängas av några timmar under tiden arbetet sker. Tappa upp vatten för ert behov under dagen och kom ihåg att ha era vattenkranar avstängda under tiden.

Berörda vägar/fastigheter:

  • Riddarhyttevägen
  • Malmvägen
  • Bergslagsvägen 10 – Hedströmmen
  • Smedstigen
  • Skogsmästarskolan
  • Kommunhuset

Vid mer frågor kontatakta jourtelefon: 070-651 45 87 eller personal på plats.

(Berörda fastigheter har även fått informationen via brev)