Väg 661 avstängd under fredagen den 3 september

Väg 661 avstängd under fredagen den 3 september
Väg 661 från Skinnskattebergs tätort och i riktning mot Fagersta kommer på fredagen den 3 september vara helt avstängd mellan kl: 08:00 – 13:30. Detta på grund av underhållsarbete vid järnvägsövergången. Omledningsväg är uppskyltad!
I och med detta vill även Kollektivtrafikmyndigheten meddela att hållplatserna från och med Långvikstorp till och med Sundet på linje 500 längs med väg 661 stängs av tillfälligt under samma tid.