Valnämnden söker röstmottagare till 2024 års EU-val

Valnämnden söker röstmottagare till 2024 års EU-val
Vi är ett glatt gäng som har uppdrag som röstmottagare på valdagen, söndag den 9 juni. Vi skulle vilja ha med fler!
Som röstmottagare arbetar du i lag om 5–6 personer under ett eller flera arbetspass och arbetet är uppdelat i olika uppgifter och vi byter också uppgifter under passet.
Du får en kortare utbildning på 2–3 timmar, på kvällstid under april-maj.
Arvode per timme utgår för tjänstgöring som röstmottagare och när du deltar i utbildningen.
Sista anmälningsdag är 24 maj och du är välkommen att ringa för mer information:
Tarja Isomäki, tel. 0222-51 56 40 eller
e-post: tarja.isomaki@skinnskatteberg.se