Var med och påverka den nya Kulturplanen

Den kulturplan som Skinnskattebergs kommun har nu sträcker sig fram till 2022. Efter det behöver vi en ny plan som tydligt visar hur vi vill arbeta med och för kulturen i just vår kommun. Den nya kulturplanen ska gälla under åren 2023-2026 och brett inkludera alla delar av kulturlivet.

Under 2022 har sektor Kultur och Fritid från kommunen arbetat med att ta fram underlag till och skriva en ny kulturplan. Vi har pratat med kommunens föreningsliv, kulturliv, folkvalda, tjänstepersoner, civilsamhället samt barn och unga för att få veta vad innevånarna i kommunen tänker om kultur.

Nu när den nya kulturplanen fått sin första form är det dags att låta den gå ut på remiss. Det betyder att vi låter alla som vill läsa den och sedan återkomma med sina tankar till oss. Kulturplanen kommer finnas ute på remiss fram till 31 oktober, och under hela den tiden tar vi tacksamt emot kommentarer och förslag. Läs remissupplagan av den nya kulturplanen här.

Klicka dig vidare på den här länken för att lämna dina synpunkter till oss

Det går också bra att skicka dina tankar direkt till birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se eller veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se .
Vill du hellre lämna dina tankar brevledes så går det bra att lämna ett brev på kommunhuset riktat till Birgitta eller Veronica på kultur och fritid.