UPPDATERAD Vattenläcka i Skinnskattebergs centralort

UPPDATERAD Vattenläcka i Skinnskattebergs centralort

22:30 Vattnet ska nu vara igång igen i Skinnskattebergs centralort

I en oväntad händelse har en betydande vattenläcka upptäckts under ett pågående VA-arbete i Skinnskattebergs centralort.

Trots ansträngningar att snabbt isolera och åtgärda problemet kommer det tyvärr att ta lite tid att slutföra reparationerna helt och återställa vattenförsörjningen till området. Under tiden kommer det att vara nödvändigt att stänga av vattnet till och från för att underlätta reparationerna. Detta innebär att invånarna i Skinnskattebergs centralort kan uppleva perioder av vattenavstängning under arbetsprocessen.

Vattentank placeras ut i centralorten vid Hemgården och Systemair. De skall vara på plats innan klockan 16:30.

VA arbetar ihärdigt för att slutföra reparationerna så snart som möjligt och återställa den normala vattenförsörjningen.

För mer information kontakta VA-jouren på telefon: 070-651 45 87