Vattenläckan i Riddarhyttan är nu åtgärdad

Vattenläckan i Riddarhyttan som berörde Nedre och Övre Källfallet är nu åtgärdad.