Vi övar kris i Västmanland!

Vi övar kris i Västmanland!

Idag har Skinnskattebergs kommun deltagit i en regional kris övning. Vi har övat, att tillsammans med frivilla försvarsorganisationer, ta emot och få ut kommunikation under en kris då kommunernas vanliga kanaler inte fungerar.

Vi fick mottaga information både från flygdrop och MC ordonnans som sedan skulle spridas vidare via kommunen. Det har varit väldigt lärorikt!

Skulle du vara intresserad av att engagera dig i en frivillig försvarsorganisation:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/frivilliga-forsvarsorganisationer/

Läs om Länsstyrelsen i Västmanlands läns arbete med krisberedskap och civilt försvar:
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/