Vi tänker på Ukrainas invånare

Vi tänker på Ukrainas invånare
Vi flaggar digitalt för Ukraina och tänker på deras invånare!
Vi vill visa vårt stöd till Ukraina i samband med Rysslands pågående invasion genom att flagga digitalt på årsdagen.