Vill du ingå i Skinnskatteberg kommuns Frivilliga Resursgruppen?

Vill du ingå i Skinnskatteberg kommuns Frivilliga Resursgruppen?
Vill du ingå i Skinnskatteberg kommuns Frivilliga Resursgruppen?
Kom ner till Allaktivitetshuset Sture just nu (13/10), pågår fram till 20:00!
 
Skinnskattebergs kommun inleder nu ett samarbete med Frivilliga resursgruppen (FRG). FRG är en frivillig resurs som avlastar, förstärker och stöttar olika delar inom kommunen vid kris och samhällsstörning.
 
Vi behöver dig som vill göra en insats för din kommun och dina medmänniskor genom att bli en extra resurs om en svår påfrestning skulle drabba vår kommun.