Vill du vara familjekompis?

Vill du vara familjekompis?

Egentligen är det ingen stor sak. Man bjuder varandra på fika, någon visar en bra promenadstig eller bara hänger med barnen i bästa lekparken. Men det kan innebära så mycket för att inkludera varandra i Skinnskatteberg och i Sverige.

Jag bjuder dig och din redan etablerade familj tillsammans med en ny svensk familj på mat eller fika en gång och tycker ni att det känns bra så gör familjerna tillsammans något två ggr till. Bara så. Men ändå en så stor och viktig handling. Vi behöver just nu kontakt med två etablerade (känner sig hemma här) personer i 18-50 års-åldern som vill bjudas på en bit mat/fika och prata om upplägget.

P.S. En familj kan se ut på många olika sätt och det behöver inte vara så märkvärdigt.

Skinnskattebergs kommun arbetar med integration enligt en modell som kallas Familjekompis och som är ett samarbete med studieförbundet Bilda. Att:

  • bara ta en enkel fika
  • få lära någon cykla eller lira boll tillsammans
  • utvidga en ny svensk persons nätverk
  • få bidra till att ett litet steg närmare etablering på arbetsmarknaden tas
  • få visa en vandringsled eller fiskesjö

kan vara väldigt tillfredsställande och ge glädje. Att i utbyte samtidigt få en liten glimt i en annan persons verklighet och erfarenhet är en bonus. Redan har ett 40-tal familjer i olika konstellationer anmält sig och vidgat sina perspektiv.

Ring eller skriv direkt till Kerstin Törngren, projektledare för
Familjekompis i Skinnskatteberg
kerstin.torngren@skinnskatteberg.se
0222-51 56 60