Påverka

Förslag, synpunkter och förbättringar

Om du har förslag, synpunkter eller förbättringar på vår verksamhet så kan du framföra dem här. Förslag, synpunkter eller förbättringar går inte upp politiskt det gör däremot ett medborgarförslag.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag kan lämnas av medborgare som är folkbokförda i kommunen. Det kan vara ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.  Här kan du ta upp ärenden som är av allmänt intresse och ger därmed förtroendevalda en möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom kommunen. Till skillnad mot “Förslag, synpunkter eller förbättringar” så går ett medborgarförslag upp politiskt. Är du osäker på vad ett medborgarförslag innebär? Gå gärna in och läs mer.

Felanmälan

Om du upptäcker något som är trasigt eller fel i Skinnskattebergs kommun, till exempel fel på gator, cykelvägar, belysning, lekplatser, idrottsplatser.

Medborgarförslag

Tack för att du hjälper oss att göra Skinnskatteberg till en ännu bättre kommun!