Medborgarförslag och motioner

  • Alla som är folkbokförda i vår kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag.
  • Medborgarförslag ska vara skriftliga och egenhändigt undertecknade.
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.
  • Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in eller skickas till kommunkansliet.
  • Ett medborgarförslag får också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.
  • Kommunstyrelsen ska årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de medborgarförslag som då ännu inte är färdigberedda.

Vad händer sedan?
När förslaget kommer in till kommunen förs det upp på dagordningen till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige. Därifrån skickas medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller nämnd för beslut, beredning eller till en tillfällig fullmäktigeberedning.

Så här gör du för att lämna ett medborgarförslag
Kommunallagen beskriver utförligt vad som gäller för medborgarförslag. Blanketten för att skriva ett medborgarförslag finns att laddas ner här nedanför. Du kan också skriva ett medborgarförslag själv, utan att använda blanketten. Kom då ihåg att ange ditt namn, adress och telefonnummer. Det bör också stå “Medborgarförslag” som rubrik. Ytterligare sätt att ge ett medborgarförslag är att använda dig av formuläret.

Så här gör du för att lämna förslag, synpunkter och förbättringar
Om du, efter att ha läst texten, inte anser att det är ett medborgarförslag du vill förmedla utan  hellre en åsikt eller synpunkt så tar vi gärna emot den via formulär eller om du hellre vill skriva ut och fylla i en blankett. Tack för att du hjälper till att göra Skinnskatteberg till en ännu bättre kommun!