Allt våld lämnar inte märken som syns!

Allt våld lämnar inte märken som syns!