Familjer och enskilda

Här hittar du information om olika stödinsatser och frågor som rör dig som individ och i familjen. Socialtjänstens uppgift är att vara det yttersta skyddsnätet då människor i svåra situationer behöver hjälp och saknar andra hjälpmöjligheter. I uppgifterna ingår också förebyggande arbete. Alla verksamheter omfattas av sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda inte får lämnas ut utan deras samtycke.

Socialtjänsten dagtid måndag – fredag 
Vill du göra en orosanmälan, ansöka om stödinsatser eller rådfråga så kontakta mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
Fax nr. 010-150 59 70.

Socialjour Västmanland
Socialjouren är till för dig som behöver akut hjälp. Socialjouren arbetar kvällar, nätter och helger för att hantera akuta sociala ärenden som inte kan vänta till Skinnskattebergs socialtjänsts ordinarie öppettider.

Socialjourens kontaktuppgifter och öppettider: Akut hjälp – Västerås (vasteras.se)

Orosanmälan
Vid akuta ärenden under kontorstid måndag – fredag, kontakta mottagningen på 0222-51 56 25.

Några nyttiga länkar:
Arbetsförmedlingen: www.arbetsformedlingen.se
Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se
Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se
Socialstyrelsen: Provberäkning
Socialstyrelsen: Riksnormen för försörjningsstöd