Dags att lämna in mätarställning på vattenmätaren

Det är nu dags för alla VA-abonnenter som är uppkopplade till Skinnskattebergs kommun vattennätverk att rapportera in sina mätarställningar. Om du är osäker på om du är VA-abonnent så kommer du även få denna information i din brevlåda eller så kan du kontakta oss via telefonnummer: 0222 – 51 58 50. Observera att småhus endast har en fast avgift per år, så dessa hushåll ska inte rapportera sina mätarställningar.

2023 ska du själv läsa av och lämna in din/dina vattenmätarställningar under perioden 1-15:e oktober.

Mätarställningen lämnas via ett formulär du hittar på kommunens webbplats via denna länk.  Vid inrapporteringen ska ditt/dina anläggningsnummer anges och det hittar du på din faktura.

Mätarnumret och avläsningen ser du på mätaren enligt exemplet nedan. Har du fler mätare rapporteras en mätare per formulär.

Foto: Anne Godlund

Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används. Skulle det konstant röra sig åt ett håll trots att du stängt av alla vattenkranar och utkastade tyder det på ett läckage på vattenledningen inom din fastighet.

Du har även fått ett meddelande om att vi löpande byter ut gamla analoga vattenmätare till fjärravlästa. När du fått vattenmätaren utbytt behöver du inte längre rapportera mätarställningen enligt ovan.

Saknar du möjlighet att rapportera avläsningen digitalt går den att lämna via telefon till Teknik och Service 0222 – 51 58 50.

Har du inte lämnat in avläsningen 231015 skickar vi en påminnelse. Vid utebliven avläsning efter 231031 kommer vår tekniker och läser av mätaren. Du debiteras då timkostnad för detta enligt kommunens Taxor och avgifter 2023.