Inlämning mätarställning

Mätarställningen lämnar du enklast genom det här formuläret eller via telefon till Teknik och Service 0222 – 51 58 50. När du fått en ny fjärravläst mätare behöver avläsningarna inte längre rapporteras. Observera att småhus endast har en fast avgift per år, så dessa hushåll ska inte rapportera sina mätarställningar.