Eleffektbrist, styrel, elavbrott och frånkoppling

Ny lägesbild från Energimyndigheten den 22 november: “Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil, men det finns fortsatt en reell risk för problem under vinterns höglasttimmar. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen. Uppgifterna om att elanvändningen minskat i september och oktober ökar möjligheten till en förbättrad prognos för vintern. Om den minskade elanvändningen håller i sig under hela vintern minskar antalet timmar då Sverige har ett importberoende.”.

Eleffektbrist, styrel, elavbrott och frånkoppling är begrepp som blir allt vanligare att vi hör i vår vardag. Här kan du läsa mer vad de innebär, hur du kan förbereda dig inför vintern  samt spara el.