Förändring kollektivtrafiken inom Skinnskattebergs kommun 2021! 

Förändring kollektivtrafiken inom Skinnskattebergs kommun 2021! 

Med start 1 januari 2021 förändras Kollektivtrafiken inom Skinnskattebergs kommun, se nedan för följande ändringar:

  • Linje 83 – turen mellan Bastmora och Färna tas bort. 
  • Linje 81 – morgonturen 07:25 från Riddarhyttan samt helgturer på terminer och på sommaren tas bort. Möjlighet finns att beställa kompletteringstrafik på sträckan. 
  • Linje 56 – Linje 56 tas bort. Möjlighet finns att beställa kompletteringstrafik på sträckan. 


Läs mer om kompletteringstrafik och ansökan här:

https://vl.se/kompletteringstrafik

Läs mer om avgångstider här:

https://vl.se/

Läs mer om beslutet i helhet här:
https://www.skinnskatteberg.se/app/uploads/2021/01/beslut-2021-kollektivtrafik-skbg.pdf

Vid frågor kontakta:
Leena Berglund
0222-51 55 02