Förtydligande i 0222:an

Förtydligande i 0222:an

Vi skulle vilja göra ett förtydligande av texten som skrevs av Kommunalrådet i det tryckta septembernumret av 0222:an. Där förekom redaktionell text som inte var politiskt neutral och därmed inte skulle ha publicerats. Enligt Kommunstyrelsens beslut 2010-03-23 §37 ska 0222:an inte vara ett politiskt forum och hållas politiskt neutral. I webbversionen av tidningen har detta rättats till. 0222:an – Skinnskatteberg