0222:an

0222:an är kommunens informationsblad som skickas ut till alla hushåll 10 gånger per år samt finns att läsa på kommunens webbplats. Du kan även hämta ett exemplar på biblioteket eller i kommunhusets reception. Den innehåller information från kommunen och annonser från kommunens föreningar. Sommarnumret gäller för juni-juli och augusti och skickas även till alla fritidsboende. Alla annonsintäkter går till kostnader för utskick till hushållen.

Prenumeration
Vem som helst kan prenumerera på 0222:an för en kostnad av 120:- för 10 nummer (1 år). Avgiften täcker portot. Kontakta redaktionen.

Klicka här för att se vårt arkiv med samtliga nummer av 0222:an sedan 2008.