Information om Vindkraft i Skinnskattebergs kommun

Information om Vindkraft i Skinnskattebergs kommun

I Skinnskattebergs kommun finns idag inga vindkraftverk. Det finns dock ett antal vindkraftföretag som har visat intresse att bygga en vindkraftpark inom kommungränser och just utanför i andra kommuner. Att bygga en vindkraftpark är en lång process och kan ta upp 6 till 8 år. Kommunen vill informera invånare, företagare och andra intresserade genom att dela den informationen kommunen har fått till sig. Informationen kommer från vindkraftsbolagen och andra informationssidor, läs mer nedan:

Eolus: 
Eolus tidigt informationsutskick – Getberget
Bild 1 – Getberget 
Bild 2 – Norrmogen 
Yttrande Norrmogen 20210130

OX2: 
OX2 Presentation Helgberget 
210524 Ox2 Status Samt Fragor Och Svar
Bild 1 – Karta vindkraft söder om Färna 
Helgberget Oversiktskarta Feb2021 (Färna)
Tretjarnsberget Oversiktskarta Feb2021 (Kolsva)
210216 Karta OX2 Helgberget (SKBG) och Tretjärnsberget (Köping) (suddig)

RKAB: 
RKAB informationsmöte Skinnskattebergs kommun
RKAB frågor och svar

Övrig information:
210216 Vindkraftprojekt I Och Runt Skinnskattebergs Kommun Karta
210216 Vindkraftprojekt I Och Runt Skinnskattebergs Kommun Oversikt
210224 Yttrande Over Anmalan Lansstyrelse Vastmanland KS 2021 285 348

Vindbrukskollens karttjänst 
Översiktsplan Skinnskatteberg Del 1 
Översiktsplan Skinnskatteberg Del 2 – Innehåller paragraf 13.5 Vindkraft 
Översiktsplan Skinnskatteberg Del 3 
Nationell-strategi-for-en-hallbar-vindkraft-januari2021

För mer information kontakta: 
Angelique Nyström
Förvaltningschef Miljö och bygg
0222-51 56 17
angelique.nystrom@skinnskatteberg.se