Nationella skärpta restriktioner!

Nationella skärpta restriktioner!

För att minska spridningen av covid-19 beslutade länets smittskyddsläkare tillsammans med Folkhälsomyndigheten om skärpta restriktioner för Västmanlands län. Restriktionerna gäller till och med 2 maj. 

Läs mer här!

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär att:

 • Begränsa antalet nya kontakter
  Begränsa antalet nya nära kontakter genom att du endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära dem. Umgänge bör ske utomhus, men håll avstånd även där.
 • Avstå från att resa
  Avstå från att resa om du inte måste, både inom och utanför länet. Res så smittsäkert som möjligt om du måste resa.
 • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta
  Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas.
 • Undvik platser där det finns risk för trängsel
  Åk inte kollektivtrafik eller besök köpcentrum och butiker om det finns risk för trängsel.
  Välj att handla på tider du kan undvika trängsel. Vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla ensam.
 • Använd CE-märkta munskydd
  • Du som är född 2004 och tidigare ska använda engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik oavsett vilken dag och tid på dygnet du reser.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Till exempel i affärer och andra butiker.
  • I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.
  • Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd.

  Läs mer om hur du använder munskydd

 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder så att medarbetarna kan följa de allmänna råden
  Alla arbetsgivare uppmanas se till så att all personal som kan arbetar hemma fram. Det kan handla om att uppmana medarbetarna att jobba hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att jobba hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 • Resturanger/Caféer
  Alkoholservering på restauranger och barer förbjuds från och med klockan 20.00. Tidigare låg den gränsen på klockan 22.00. Resutaranger behöver stänga sin verksamhet senast 20:30. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.
 • 4 personer vid samma bord
  Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Max antal som besöker offentlig verksamhet
  Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.

Max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med tisdag den 24 november skärper regeringen restriktionerna för att begränsa smittspridningen av covid-19. Från och med nu får max 8 personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 8 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Beslutet om max 8 personer gäller fyra veckor framåt, till den 22 december, men kan förlängas.


Utvidgade åtgärder i Skinnskattebergs kommun:

 • Lokaler och evenemangFolkhälsomyndigheten har den 24 februari fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget. Skinnskattebergs kommun har sina kommunala anläggningar (inomhus och utomhus) öppna för barn och ungdomar upp till 15 år, alltså de som är födda 2005 och senare. Kommunala anläggningar är även öppna för gymnasieungdomar 2002-2005. Dock ej för matcher. Beslutet gäller minst fram till 9 mars.
 • Vård och omsorg – Tillfälliga besöksförbud för äldre upphör att gälla 2020-12-23. Från och med 23 december gäller nya besöksrutiner gällande besök hos våra äldre. Läs mer här! 
 • Möten internt och externt – Rekommendationen för anställda inom Skinnskattebergs kommun är att vara restriktiva eller inte delta på tjänsteresor, möten, utbildning eller andra sammankomster. Minimera risken för smittspridning. Använd digitala möten så mycket som möjligt. Beslut av sektorchef behövs för att delta på lokala, regionala och nationella sammankomster. 
 • Distansarbete  I den mån verksamheter tillåter skall personal arbeta på distans i syfte att minimera smittspridning. Prata med din närmaste chef om du ska arbeta på distans!
 • Lunch- och fikarutiner –  Under rådande situation när vi ser en ökning av smittspridning är det viktigt att vi alla hjälps åt att följa våra rekommendationer. Med anledning av detta har Skinnskattebergs kommun tagit fram rekommendationer vid fika- och lunchraster.

Uusi pandemialaki 
10. tammikuuta Ruotsissa otettiin käyttöön uusi pandemialaki (covid-19-laki).
Uusi laki, joka on voimassa syyskuun loppuun asti, antaa hallitukselle tehokkaampia työkaluja covid-19: n leviämisen estämiseksi.
Lain piiriin kuuluvat muun muassa kuntosalit, urheilutilat, uimahallit, kirjastot, tavaratalot ja kauppakeskukset, palvelupaikat ja julkinen liikenne. Kyse on kävijämäärän rajoittamisesta (enintään 10 henkilöä/m²), aukioloaikojen tai muiden ruuhkien estämiseksi tarvittavien toimenpiteiden sääntelystä. Laki koskee myös yksityisiä kokoontumisia ja tapahtumia, joiden enimmäismäärä on 8 henkilöä.

(Covid-19 vaccination/ )  Covid-19 rokote: Covid-19-rokote – 1177 Vårdguiden