Underrättelse – granskning av detaljplan för nya brandstationen

Underrättelse – granskning av detaljplan för nya brandstationen

Skinnskattebergs kommun har tagit fram en ny planbeskrivningen för den nya brandstationen i kommunen. Planbeskrivningen presenteras här på kommunens hemsida och via utställning på biblioteket för granskning.
Granskningen skickas även till de som påverkas av förändringen (sakägarna).

Klicka på länkarna för att läsa mer:
Planbeskrivning nya brandstationen
Plankarta nya brandstationen
Geoteknik nya brandstationen
Fastighetsförteckning Skinnskatteberg-Eriksbo 3:1
Underrättelse inför granskning

Vid frågor kontakta
Olle Karlsson
Sektorchef teknik och service
0222-51 56 31
olle.karlsson@skinnskatteberg.se