Besöka våra nyrenoverade grillplatser

Besöka våra nyrenoverade grillplatser

Vi vill uppmuntra att fler hittar alla våra naturpärlor som finns i vår kommun. Kultur & Fritid fortsätter med platsutvecklingen genom att utveckla anläggningar som kan öka områdets attraktionskraft. En av dom planerna är att satsat på fler och bättre grillplatser. Tre är redan klara och här kan du se vilka de är.