Grillplatser

Välkommen att besöka nyrenoverade grillplatser

I samband med Coronapandemin har intresset för att mötas utomhus ökat. Det är fantastiskt att så många hittar ut till alla naturpärlor som finns i vår kommun och det vill vi fortsätta uppmuntra till.

En del av den planen är att Kultur & Fritid fortsätter med platsutvecklingen i kommunen, genom att utveckla anläggningar som kan öka områdets attraktionskraft. En av dom planerna är att satsat på fler och bättre grillplatser. I den planen igår att både renovera befintliga och skapa några nya grillplatser i kommunen under det närmaste året. Vår målsättning är göra grillplatserna attraktiva och tillgängliga för alla. Nu har vi gjort klart tre grillplatser, se nedan. Under hösten är planen att göra klart några fler grillplatser i kommunen.

Titta in på Kommunhuset eller Biblioteket och hämta en besöksguide och karta, så hittar du våra pärlor i kommunen!

Skärsjön badplats

Grillplats skärsjön

Baggbron badplats

Baggbron badplatsBaggbron badplats

Strandpromenaden

Utloppet Nedre Vättern/Hedströmmen, nedanför Smedstigen

Hedströmmen nedre VätternNedre Vättern karta badplats

Att tänka på när du grillar:

  • Kontrollera om det råder brandrisk i området.
  • När du använder en grillplats se till att var varsam och glöm inte att släcka elden ordentligt efter dig.
  • Ta med dig ved eller grillkol då detta inte finns på plats.
  • Lämna platsen städad. Ta med ditt skräp så det inte blir kvar i naturen.
  • Ser du något trasigt på platsen, hjälp oss genom att göra en felanmälan. https://www.skinnskatteberg.se/felanmalan/

Man sitter och grillar vid Baggbron

Foto taget från nya grillplatsen vid Baggbron badplats