Nu påbörjas arbetet med laddstationer i kommunen

En aktör har ingått ett avtal med Skinnskattebergs kommun som gör att denne får arrendera områden vid småbåtshamnen och cykelparken för uppsättning av laddstationer för eldrivna fordon. Under nästa vecka (v 40, 2023) startas arbetet med att få dessa laddstationer på plats genom att marken ska förberedas och grävning påbörjas. I första skedet kommer det […]

Vi övar kris i Västmanland!

Idag har Skinnskattebergs kommun deltagit i en regional kris övning. Vi har övat, att tillsammans med frivilla försvarsorganisationer, ta emot och få ut kommunikation under en kris då kommunernas vanliga kanaler inte fungerar. Vi fick mottaga information både från flygdrop och MC ordonnans som sedan skulle spridas vidare via kommunen. Det har varit väldigt lärorikt!Skulle […]

Kom ihåg att nominera någon till Valde priset

Syftet med Valde-priset är att uppmärksamma och hedra personer som genom oegennyttigt, ideellt och långvarigt arbete gjort en samhällsinsats som gagnat kommunen och Skinnskattebergsbygden. Du kan nominera dig själv, någon/några person/er och nominering tillsammans med motivering skall vara inlämnad senast den 1 november 2023. Priset på 5 000 kr delas ut i samband med kommunfullmäktige […]

Skyltning av den smittade zonen

På uppdrag av Jordbruksverket monteras det nu skyltar runt om den smittade zonen med Afrikansk svinpest. Detta för att påvisa vart zonen börjar samt vilka restriktioner som finns inom området. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Korrektion – datum för vattenavstängning Övre Källfallet

Ett felaktigt datum i utskicket om vattenavstängningen som ska äga rum i Övre Källfallet denna vecka, har noterats och har nu korrigerats. Datumet som är riktigt är den 21/9 nu på torsdag. Tiden för arbetet är densamma!

Vattnet är tillbaka!

Vattnet är nu tillbaka! Och vi på VA vill tacka alla som ringt och haft tålamod och sån förståelse för vårt arbete. Och en lätt påminnelse Efter att vi nu har lagat läckan samt satt igång vattnet igen kan vattnet bli brunt. Spola därför i kranen en längre stund för att spola ur ledningen. Trevlig […]

Dags att lämna in mätarställning på vattenmätaren

Det är nu dags för alla VA-abonnenter som är uppkopplade till Skinnskattebergs kommun vattennätverk att rapportera in sina mätarställningar. Om du är osäker på om du är VA-abonnent så kommer du även få denna information i din brevlåda eller så kan du kontakta oss via telefonnummer: 0222 – 51 58 50. Observera att småhus endast […]

Rapportera döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via denna länk. Om du har tamgrisar som blir sjuka och dör ska du genast kontakta din veterinär.

Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Afrikansk svinpest har påträffats på vildsvin utanför Fagersta kommun. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Idag har Jordbruksverket tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. En del […]

Vill du vara familjekompis?

Egentligen är det ingen stor sak. Man bjuder varandra på fika, någon visar en bra promenadstig eller bara hänger med barnen i bästa lekparken. Men det kan innebära så mycket för att inkludera varandra i Skinnskatteberg och i Sverige. Jag bjuder dig och din redan etablerade familj tillsammans med en ny svensk familj på mat […]