18/4 – Vägarbete Södra Ringvägen Skinnskatteberg

Ett omläggningsarbete av spillvattenledningen kommer att pågå mellan infarten mot Brasgränd och fram till korsningen mot Sjövägen i Skinnskatteberg från och med 2024-04-18. Båda körfälten kommer att vara helt avstängda under arbetets gång och en tillfällig infart för Brasgränd är utplacerad med körplåtar i anslutning mot Sjövägen. Vägen kommer att hållas stängd i ca 2 […]

Ny EU-bestämmelse om eldning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall och bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv. Det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Trädgårdsavfallet ska antingen komposteras på tomten eller återvinnas genom att lämnas till återvinningscentral eller samlas in av kommunen. Syftet med lagändringen är att även kvistar […]

Bergslagsvägen – Intermittent arbete

Det kommer att pågå en geoteknisk markundersökning på Bergslagsvägen under torsdagen 11/4 som en förundersökning för kommunens framtida omläggningsarbete. Arbetet kommer att påverka ett körfält punktvis i samband med det intermittenta arbetet. Vi ber trafikanter som passerar arbetsområdet att ta hänsyn till personalen som utför sitt arbete och att hålla hastigheten. Vi vill att alla […]

Vattnet är tillbaka i Källfallet 10/4

Vattenläckan som var i Källfallet inne i en fastighet är nu lagad och vattnet är tillbaka i sedan igår, tack så mycket för förståelsen!

Kommunfullmäktige sammanträder 25 mars 2024

Kvällens kommunfullmäktige sammanträde kommer hållas i Sessionssalen på Kommunhuset kl. 18:00. Innan sammanträdet ges tillfälle till Allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktigesammanträdet kommer att livesändas via kommunens Youtube kanal och du kan hitta sändningen via denna länk: https://www.youtube.com/@skinnskattebergskommun6144/streams Sändningen startar kl. 18:00! Du behöver inte själv ha ett Youtubekonto för att se sändningen

Inriktningsseminarie för verksamhetsplanering och budgetarbete

Igår samlades kommunstyrelsens ordförande, ledamöter från kommunstyrelsen samt kommunchefens ledningsgrupp för ett betydelsefullt inriktningsseminarie. Seminariet, som var inbäddat i kommunens styrmodell, var en möjlighet att fördjupa diskussionen kring den kommande verksamhetsplaneringen och budgetarbetet för Skinnskattebergs kommun. Under seminariet diskuterades kommunens styrmodell och dess roll för att uppnå de fastställda målen. Deltagarna återkopplade även från ett […]

Är du vår feriearbetare i sommar?

Skinnskattebergs kommun letar efter feriearbetare för sommaren 2024! Om du är född 2006, 2007 eller 2008 så har du chansen att vara med och göra sommaren oförglömlig för både dig själv och andra! Som feriearbetare kommer du få möjlighet att utforska olika arbetsuppgifter och samtidigt skapa nya minnen och vänskapsband. Det är ett fantastiskt tillfälle […]

Snabbladdare, 150Kw, till Skinnskattebergs kommun

Skinnskatteberg får fyra snabbladdare installerade vid den redan etablerade laddstationen vid småbåtshamnen (reningsverket). Det är företaget Elektrikérn AB som valt Skinnskatteberg som plats för sin etablering av laddstationer. Via arrendeavtal så finns redan två etableringar i Skinnskatteberg, småbåtshamnen och skateparken.Den här miljonsatsningen sätter Skinnskatteberg på Sverigekartan över platser där snabbladdning är möjlig. Sajten uppladdning.nu listar […]

Valnämnden söker röstmottagare till 2024 års EU-val

Vi är ett glatt gäng som har uppdrag som röstmottagare på valdagen, söndag den 9 juni. Vi skulle vilja ha med fler! Som röstmottagare arbetar du i lag om 5–6 personer under ett eller flera arbetspass och arbetet är uppdelat i olika uppgifter och vi byter också uppgifter under passet. Du får en kortare utbildning […]

Planerad vattenavstängning 5 mars