17/3, Med anledning av Coronaviruset har Skinnskattebergs kommun

Med anledning av Coronaviruset har Skinnskattebergs kommun tagit följande beslut den 17 mars: Skinnskattebergs kommun har beslutat att alla evenemang på Kulturhuset Korpen och Biblioteket kommer ställas in tillsvidare. Detta enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skinnskattebergs kommun kommer också i fortsättningen inte tillåta sammankomster över 20 personer i våra offentliga byggnader. Samtliga politiska sammanträden flyttas från kommunhuset […]

Besöksförbud på kommunens verksamhet inom äldreomsorg och LSS!

För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök på boendeformerna inom äldreomsorgen och verksamheten LSS. Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta. Besöksförbudet […]

Samråd – nya brandstationen

Skinnskattebergs kommun har tagit fram en ny planbeskrivningen för den nya brandstationen i kommunen. Planbeskrivningen presenteras här på kommunens hemsida och via utställning på biblioteket för samråd. Samråd skickas även till de som påverkas av förändringen (sakägarna). Klicka på länkarna för att läsa mer: Planbeskrivning nya brandstationen Plankarta nya brandstationen Vid frågor kontakta Olle Karlsson […]

Information om det nya coronaviruset

Information med anledning av det nya coronaviruset. Stanna hemma och ring 1177 om du tror att du är drabbad Sjukdomen som sprids av det nya coronaviruset heter covid-19. Symtomen är feber och hosta och påminner om influensa. Har du inte varit på resa i ett område där personer har blivit smittade av coronaviruset de senaste […]

24 februari, Sverigefinnarnas dag!

24 februari, Sverigefinnarnas dag! Drygt en halv miljon sverigefinnar utgör en av fem nationella minoriteter i Sverige. Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari. Sverigefinnarnas officiella flagga har funnits sedan 2014. Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och har ett historiskt band till varandra. Sverigefinnar är benämning på […]

Sportlov med Allaktivitetshuset Sture

Varmt välkomna till Allaktivitetshuset Sture på sportlovet 2020! Här nedan ser ni vilka aktiviteter verksamheten erbjuder! Klicka här för att ladda ner schemat

Skinnskattebergs kommun antagen i Glokala Sverige

Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige Skinnskattebergs kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige. Projektet Glokala […]

22 januari, föreningsdialog Allaktivitetshuset Sture

Trafikmeddelande – Hållplatserna stängs av tillfälligt

Trafikmeddelande Information från Kollektivtrafikförvaltningen   Gäller fr.o.m. 13 januari t.o.m. ca 20 januari Hållplatserna Klockarberget och Sotvretsvägen stängs av tillfälligt   Hållplatserna Klockarberget och Sotvretsvägen på linje 56, 81 och 550A stängs av tillfälligt i båda riktningar på grund av vägarbete. Resenärer till linje 56 och 550A hänvisas till hållplatserna Skinnskatteberg jvstn och Ö Ringvägen. […]

Utebliven eller försenad sophämtning i kommunen

VafabMiljö vill meddela att de tyvärr har haft både personella och tekniska problem med sophämtning, den senaste månaden, i Skinnskattebergs kommun. Den nya chauffören som nu skall köra i kommunen, arbetar intensivt med att få varje kärls koordinator att bli rätt i körschemat. Med detta hoppas VafabMiljö att problemet är löst och inga kärl kommer […]