Vanliga frågor

Här listas några vanliga frågor och svar angående fiber och bredband. Om du inte finner det du söker här får du gärna höra av dig till
Stefan Ryman på tel. 0222-51 58 32, E-mail: Stefan.ryman@skinnskatteberg.se
IP-only på tel. 0200-430000, E-mail: kundservice@ip-only.se
Open infra på tel. 010-492 71 00, E-mail: kundtjanst@openinfra.com

Jag vill ha fiber, vad jag kan göra för att påverka?
Den första och kanske viktigaste insatsen du själv kan göra för att påverka att din bostad blir ansluten till fiber är att anmäla ditt intresse till marknadens aktörer och påverka grannar att göra detsamma. Med fler som vill ansluta sig ökar chansen att det blir verklighet. Ju fler som anmäler intresse om att ansluta sig desto större är chansen att en utbyggnad sker även i ditt område.

Vad kostar det att ansluta sig till fiber?
Kostnaden beror till stor del på var du bor i vår kommun. I tätorten erbjuds kunder anslutning till en självkostnad om cirka 20 000 kronor. Genom lokalt engagemang i till exempel ett byalag och bidrag från Landsbygdsprogrammet finns goda möjligheter att nå en likvärdig inkopplingskostnad även utanför tätorten. För mer ingående information angående kostnader kontakta leverantörerna:
IP-only på tel. 0200-430000, E-mail: kundservice@ip-only.se
Open infra på tel. 010-492 71 00, E-mail: kundtjanst@openinfra.com

Varför ska jag ansluta mig?
Optisk fiberkabel är en investering för framtiden när koppartråden i allt större utsträckning tas bort och kan höja värdet på fastigheten. Den möjliggör snabb och stabil tillgång till Internet, telefoni, TV, larmtjänster, e-tjänster till myndigheter samt vård och omsorg. Via optisk fiberkabel är sannolikheten dessutom stor att du erbjuds tjänster till lägre priser än idag vilket gör att investeringen betalar sig inom några år.

Vad händer om jag inte ansluter mig?
Du kan fortsätta använda de tjänster du har idag men bör vara medveten om att det befintliga fasta telefonnätet/kopparnätet, och därmed möjligheten till ADSL-uppkoppling via detsamma, kommer att försvinna med tiden. Utan att vara inkopplad till fibernätverket får du förlita dig till mobilt bredband via 3G och 4G. På Post- och Telestyrelsens webb finns mer information om mobiltäckning.

Kan ni garantera att jag får fiber?
Det finns inga garantier för var och när fiberutbyggnad kommer att ske i vår kommun. En omfattande utbyggnad pågår i centralorten och en vilja om fortsatt utbyggnad finns. Om du bor utanför någon av kommunens tätorter är det bästa sättet att påverka dina grannar och gå ihop i till exempel ett byalag för att utreda möjligheterna att få fiber dragen till byn. Ju fler i ditt område som vill ansluta sig desto större är sannolikheten att det blir verklighet. Ta gärna kontakt medStefan Ryman på tel. 0222-51 58 32, E-mail: Stefan.ryman@skinnskatteberg.se
IP-only på tel. 0200-430000, E-mail: kundservice@ip-only.se, Open infra på tel. 010-492 71 00, E-mail: kundtjanst@openinfra.com

Vad krävs för att vi ska få bidrag?
Det finns en rad olika villkor, men det som väger tyngst är antalet som vill ansluta sig. Detta är också något som du kan påverka genom att tala med grannar i ditt område. I ett senare skede är det också viktigt att grävning och kanalisation görs enligt gällande riktlinjer samt att det inte finns planer från marknaden att göra en utbyggnad inom tre år. Mer information finns på Jordbruksverkets webb.

Vilka tjänster kommer jag att få tillgång till med fiber?
Vilka tjänster du får beror på nätoperatören, men grundläggande är Internet, telefon och TV.

Vad kan jag göra för att se till att jag verkligen får fiber?
Prata med grannar, och få med fler på fiber-tåget. Ju fler i ditt område som vill ansluta sig, desto större är sannolikheten att det blir verklighet.

Höjer det värdet på min fastighet?
Det går inte säkert att säga att värdet på en fastighet stiger på grund av fiberuppkoppling eftersom priset vid försäljning avgörs av marknaden vid köptillfället. Många som köper hus idag värderar dock en fiberanslutning högt, vilket kan leda till fler spekulanter om huset är inkopplat. Läs mer på Byanätforums webb.

Varför kallas det fiber?
Kablarna består av glasfiber som använder ljuspulser för att skicka signaler. Läs mer här.

Vad är svartfiber?
Svartfiber är beteckningen på outnyttjad fiberkabel, det vill säga att den inte är upplyst och ingen information i form av ljuspulser sänds.

Vad menas med ett öppet nät?
Ett så kallat öppet nät innebär att alla tjänsteleverantörer som vill får sälja sina tjänster i nätet. Det gör att du som kund sedan väljer fritt bland dessa leverantörer och vilken hastighet du vill ha på ditt Internet.

Räcker det inte med mobilt bredband?
Mobilt bredband kan i teorin nå höga hastigheter men möter ofta begränsningar i praktiken. Mobilt bredband är känsligt för störningar i form av väder och vind som kan begränsa uppkopplingshastigheten och stabiliteten. Hastigheten beror också på hur många användare som nyttjar uppkopplingen samtidigt och hur långt från en mast du befinner dig. Med fiber finns ingen radioskugga, avstånd och antal användare blir irrelevant för hastighet och stabilitet av uppkopplingen. Läs mer här.

Kommer det att räcka med fiberkabel även i framtiden?
Optisk fiberkabel är den mest framtidsäkra teknik vi känner till idag. Det finns ingen teoretisk begränsning i uppkopplingshastighet och mätningar i laboratorier har gjorts där data skickats med upp till 15 Tbit/s (15 000 Gbit/s). Kablarna läggs också i slangar som gör det möjligt att ersätta utan ny grävning om ny teknik dyker upp. Läs mer här.

Jag använder inte Internet, varför ska jag ansluta mig?
Anslutning till fibernätverket är dels en framtidssäkring för din fastighet som kan öka dess värde men det finns också möjlighet att få både telefon och TV via fiber till lägre kostnad. Så kallade e-välfärdstjänster utvecklas i rask takt och kommer troligtvis spela en stor roll inom överskådlig framtid. Med en fiberanslutning säkrar du din möjlighet att tillgå dessa och andra tjänster.

Jag hyr min bostad, hur gör jag då?
Försök övertyga din hyresvärd om vikten av att koppla in fastigheten till fibernätverket.

Vad händer om åskan slår ner?
Till skillnad från el- och telekablar leder inte fiber elektricitet. Det betyder att ett blixtnedslag inte påverkar fiberkabeln eller din utrustning mer än via elnätet.

Jag har andra frågor, vem kan jag kontakta?
Om du inte finner det du söker där, eller är intresserad av hjälpa till i främjandearbetet att få fiber till ditt område, får du gärna höra av dig till Stefan Ryman på tel. 0222-51 58 32, E-mail: Stefan.ryman@skinnskatteberg.se IP-only på tel. 0200-430000, E-mail: kundservice@ip-only.se, Open infra på tel. 010-492 71 00, E-mail: kundtjanst@openinfra.com