Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och det ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.  Regler om dricksvatten (livsmedelsverket.se)

Mjukt eller hårt vatten?
Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl. Tittar man på ett tvättmedelspaket står det ofta att man ska använda mer tvättmedel om vattnet är hårt; det beror på att tvättmedel löddrar sämre ju hårdare vattnet är. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du doserar rätt.

Skala för vattnets hårdhet (Anges i tyska grader – °dH)
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-20 Hårt
20- Mycket hårt

Fluorid
Fluoridhalten i det kommunala vattnet är låg och ger ett begränsat kariesskydd.

För vattenverken i Skinnskattebergs kommun är värdena* enligt nedan

Rullbacken (Färna)
pH 8,4
Fluorid 0,71 mg/l
Koppar <0,02 mg/l
Järn 0,08 mg/l
Mangan <0,02 mg/l
Aluminium 0,09 mg/l
Hårdhet 3,7 °dH tyska grader (mjukt)

Hardalen (Riddarhyttan)
pH 8,4
Fluorid 0,14 mg/l
Koppar <0,02 mg/l
Järn <0,05 mg/l
Mangan <0,02 mg/l
Aluminium <0,03 mg/l
Hårdhet 0,80 °dH tyska grader (mycket mjukt)

* värdena är medelvärden på prover uttagna 2023

För mer information om vattenkvaliteten i Skinnskattebergs kommun kan du kontakta: