Bredband

Finner du inte det du letar efter där är du välkommen att höra av dig till oss på kommunen, så ska vi hjälpa dig efter bästa förmåga.

BREDBAND – EN MÖJLIGHETERNAS UTMANING
Bredband med hög överföringshastighet och stor tillförlitlighet blir alltmer en välfärdsfråga och handlar om så mycket mer än tillgång till webben, sociala medier och nöjesutbud. I och med informationsteknologins utbredning är bredband idag en förutsättning för att ett modernt samhälle ska fungera och vara konkurrenskraftigt, särskilt på landsbygden. Läs mer
här.

Utvecklingen av e-tjänster och användarnas efterfrågan gör att kraven på att kunna sända och ta emot stora mängder data ökar snabbt. Samtidigt bidrar snabb och pålitlig internetuppkoppling till bättre förutsättningar för till exempel effektiv vård och omsorg, distansutbildning, effektiva möten utan resor och möjlighet att nå ett brett medieutbud. Satsning på bredband medför en nödvändig grund för den förändring som sker i samhället.

Skinnskatteberg är en till ytan stor kommun med relativt få invånare, vilket innebär stora kostnader för utbyggnad, särskilt utanför tätorterna. Möjligheterna med bredband handlar om mer än bara snabbt internet. Nedan listas några områden där positiva synergier med en snabb och stabil bredbandsuppkoppling är möjligt.

Bo och leva — möjlighet att kombinera till exempel djurskötsel eller naturnära liv med egen firma eller arbete på distans.

Företagande — etablering av näringsverksamhet som sköter delar eller hela sin verksamhet online.

Vård och omsorg — nyttjande av vård- och omsorgslösningar över internet, till exempel e-hemtjänst och läkarkontakt i hemmet via en skärm.

Utbildning — möjlighet att ta del av utbildningar på distans och samarbeta i grupper på till exempel universitet och högskolor.

Miljö, klimat och energi — videokonferenser, styrning av produktionssystem och övervakning av till exempel energiförbrukning på distans.

Kultur och fritid — ökat utbud och högre kvalité av strömmade kultur- och nöjestjänster samt e-tjänster.

Turism — uppkoppling med hög hastighet på till exempel restauranger, hotell och campingplatser samt guideapplikationer.

Politik och information — deltagande på distans vid till exempel kommunfullmäktigesammanträden och framtida e-demokratitjänster.

MER INFORMATION
Om du inte omfattas av pågående utbyggnaden i vår kommun bör du i första hand anmäla ditt intresse direkt till Telia, Open Infra eller IP-Only, som är de privata aktörer som verkar i vår kommun. Ju fler som anmäler intresse om att ansluta sig, desto större är chansen att en utbyggnad sker även i ditt område. Läs gärna artikeln Vanliga frågor för mer information.

För dig som bor utanför någon av tätorterna i vår kommun och vill verka för att även ni får tillgång till bredband via fiber finns mer information i artikeln Bredband på landsbygden.

Om du inte finner den information du söker här på webben, eller är intresserad av hjälpa till i främjandearbetet för att få fiber till ditt område, får du gärna höra av dig till:
– Stefan Ryman på tel. 0222-51 58 32, E-mail: Stefan.ryman@skinnskatteberg.se
– IP-only på tel. 0200-430000, E-mail: kundservice@ip-only.se
– Open infra på tel. 010-492 71 00, E-mail: kundtjanst@openinfra.com

Vill du veta mer om hur fiberutbyggnaden går i ditt område?
Besök IP-Onlys webbplats för mer information eller Open infra webbplats.

TÄCKNINGSKOLLEN
Under hösten 2015 uppdaterade vi täckningskollen. Du kan hitta resultat för hela kommunen och specifikt i ditt område här.

Bredband via fiber i Skinnskatteberg