Teknik och service

På denna sida lägger vi ut information om pågående arbeten och annat som händer inom sektor teknik och service.

Sektorn består av VA- & fastighetsenheten, kost- & städenheten samt kundtjänst/felanmälan.

Sektorn ansvarar också för exploateringsverksamhet, översiktsplanering, allmän plats som stationen, parker och lekplatser, offentlig renhållning, trafikbelysning m.m.

Olle Karlsson Sektorchef 0222-51 56 31

Christopher Åberg  Tf  VA- & fastighetschef 0222-51 56 20

Christian Eriksson Kost- & städchef 0222-51 55 81