Varför ska jag ansluta mig?

Optisk fiberkabel är den i särklass mest tillförlitliga och snabbaste anslutningen till internet vi känner till idag (Läs mer på Vad är fiber?). Men fiber är inte bara en fråga om teknik och nöjesutbud utan handlar om såväl samhällsservice och e-tjänster som kontakt med myndigheter och skolarbete.

Tekniken driver utvecklingen framåt och gör att befintlig teknik, som till och med 2015 i huvudsak bestod av kopparledningar, inte längre räcker till och därför avvecklas. Under 2016 har den optiska fiberkabeln övertagit kopparledningar som den vanligaste tekniken för en fast internetanslutning. På landsbygden står vi inför en utmaning där vi i framtiden inte kommer kunna ringa och surfa via dagens kopparnät. Under sommaren 2015 avvecklades koppartråden till telestationen i Stjärnvik och i augusti 2016 har Telia meddelat att stationerna i Baggå och Solmyra kommer stängas. Notera att Telia inte har avvecklat några kopparledningar i Skinnskattebergs kommun under 2016. Vid dags datum, 29 januari 2018, planerar Telia inga andra nedläggningar av kopparledningar i Skinnskattebergs kommun under 2018 och 2019. Klicka på länken för att se senaste status på nedläggningar av kopparledningar i Sverige: https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat Utan en fiberanslutning har boende i dessa områden att framöver förlita sig på mobila tjänster.

Utan trygg och framtidssäker uppkoppling blir livet på landsbygden svårare när en samhällstjänst försvinner. Uppkoppling med fiber är därför en viktig komponent i en levande landsbygd.

Här är några exempel på varför det är bra att ansluta sig till fiber:

  • Anslutning med optisk fiberkabel ger dig möjlighet till högre uppkopplingshastigheter för att nyttja bland annat samhällstjänster och nöjesutbud via Internet, säkert och med hög kvalité.
  • En anslutning ökar sannolikt värdet på din fastighet vid en framtida försäljning. När valet står mellan två liknande fastigheter kan en fiberanslutning vara avgörande och många mäklare bedömer värdeökningen till flera gånger investeringskostnaden.
  • Via en fiberanslutning får du tillgång till ett större tjänsteutbud och kan därmed sänka dina månadskostnader och återbetalar således investeringen inom några år.
  • En fiberanslutning är en framtidssäkring mot många nya tjänsters krav på höga hastigheter och stabil uppkoppling. Det är inte bara bland nöjestjänster som utvecklingen springer fram utan även inom till exempel välfärd- och säkerhetstjänster.
  • Till skillnad från kopparledningar är fiberkabel störningsfri och du behöver inte oroa dig för att förlora uppkoppling på grund av dåligt väder, täckning eller för många användare. Nedgrävd fiberkabel påverkas inte av stormar ovan mark och ett eget fiberpar till fastigheten gör att grannens nyttjande av bandbredd inte påverkar hastigheten på din uppkoppling.

Vilka är de tekniska alternativen?
Det finns idag inga alternativ till den optiska fiberkabeln. Det befintliga kopparnätet är under avveckling och att sätta sin tillit till mobilt bredband innebär risk för störningar och varierande hastighet. Mobilt bredband är ett bra komplement, till exempel på resa, men räcker inte kapacitetsmässigt för de nöjes- och välfärdstjänster som finns idag och utvecklas i framtiden. Läs mer på Vad är fiber?.