Vattenmätare småhus

För småhus (villor och parhus) har Skinnskattebergs kommun en fast brukningsavgift per hushåll. Med gällande beslut om taxor och avgifter behöver vattenförbrukningen inte registreras. Därför sitter äldre mätare kvar i fastigheterna utan avläsning. Trasiga vattenmätare ersätter vi med en passbit i mätarkonsollen och står för kostnaden. Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Kontakta VA-avdelningen på Skinnskattebergs kommun om vattenmätaren har skadats. Taxor och avgifter för småhus kan komma att ändras genom politiskt beslut. Därför ska alla fastigheter som är anslutna till det allmänna vattennätet ska ha en mätarplats som är godkänd enligt. Allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler före och efter mätaren samt ledningar inne på fastigheten. Avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov. Ventilerna behöver sluta tätt så att du kan stänga av vattnet vid läckage eller planerat underhåll i ditt hus. Du kontrollerar dina ventiler genom att först stänga ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står still (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner ur kranen, fungerar ventilen. Kontrollera på samma sätt att ventilen efter mätaren också fungerar.

Om du upptäcker att du behöver åtgärda en eller flera saker vid mätarplatsen ska du kontakta en VVS-installatör som har gått hygienutbildning för dricksvatten. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas kontaktar du eller installatören i sin tur oss för en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda mätarplatsen. Avstängning i gatan medför en kostnad enligt ersättning för utfört arbete.

För nyinstallation se Länk till vattenmätarens placering

Hög vattenförbrukning kan vara läckage

När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. Rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation är de vanligaste orsakerna. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Det minskar VA-kollektivets gemensamma kostnader och sparar på de allmänna vattenresurserna.

Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut.

Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut. Bild Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö