Storlek på vattenmätare

I taxekonstruktionen styrs den fasta mätaravgiften av hur stor vattenmätare du har. Har du en överdimensionerad mätare enligt nedan kan det vara läge att byta till mindre.

Att välja mätare utifrån behov

Din mätare ska så klart leverera tillräckligt med vatten de gånger du använder som mest med vatten. Ju större mätare du har desto mer vatten kan flöda in i fastigheten på samma gång. Dimensionen på mätare anges i sannolikt flöde i m3 per timme (Q3). (Enligt äldre standard angett som qn). Med hjälp av tabellen nedan kan du se vilken mätare som är lämplig i varje fastighet eller grupp av fastigheter utifrån antal hushåll. Tabell enligt samma som parallellkopplade mätare:

Vattenmätere storlek

I fråga om annan vatteninstallation än för bostadshus, exempelvis industri, kontor eller handel som i vissa perioder förbrukar större mängder vatten än annars behöver du, eller en VA-konsult, beräkna fastighetens sannolika maxflöde per sekund. Det blir då avgörande för mätarens storlek. Vid dimensionering av vatteninstallationen tillåts tryckfallet i vattenmätare uppgå till 50 kPa vid sannolikt flöde. Om du behöver en större mätare än en Q3 4 (20 mm) ska du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det finns flera fördelar med fler mindre mätare. Den fasta avgiften blir lägre, mätningarna blir noggrannare och du slipper stänga av vattnet till fastigheten vid mätarbyten. Med hjälp av tabellen nedan kan du se hur många Q3 4 mätare som är lämpligt för parallellkopplade mätare i fastigheten utifrån antal hushåll.

Vattenmätare Diagram

Om du vill byta mätare

  • Beräkna vilka mätare som är lämpligt i varje fastighet.
  • Bedöm investeringskostnaden för att byta mätare.
  • Fyll i formuläret  byte av vattenmätare. Utifrån dina önskemål avgör VA-avdelningen på Skinnskattebergs kommun, om du kan byta vattenmätare.
  • När du fått ok från VA-avdelningen på Skinnskattebergs kommun kan du bygga om mätarplatsen,  montera nya mätarkonsoller och boka tid med oss för montering av nya vattenmätare.

Platsen för din mätare

Om du ska byta mätare måste eventuellt ledningarna du har bytas ut till mindre dimensioner. Vi rekommenderar att du anlitar en rörmokare som har gått hygienutbildning för dricksvatten att hjälpa dig med ombyggnaden. Kostnaden för ombyggnationen betalar du som fastighetsägare själv. När du bygger om i din fastighet kan du behöva stänga av vattnet i gatan in till fastigheten.
Kontakta då oss via va-verken@skinnskatteberg.se, senast tio dagar innan, för att få en tid när avstängning kan utföras. Avstängningen medför en kostnad enligt ersättning för utfört arbete. Din mätarplats ska vara utformad enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten. Vi besiktigar din anläggning i samband med att vi monterar den nya vattenmätaren. Vi monterar inte mätaren om inte mätarplatsen är godkänd. Vi tar då ut en avgift motsvarande vår kostnad för entreprenörens besök.

Länk till vattenmätarens placering

Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut.

Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut. ​ Bild: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

 Behålla min befintliga mätare

I en del fastigheter finns det ingen möjlighet att bygga om och byta mätare. Då kan du behålla din befintliga mätare. Du betalar den mätaravgift som gäller för den mätarstorlek som sitter i din fastighet.

Exemplet visar skillnaden mellan att behålla en stor mätare eller byta till fler mindre parallellkopplade mätare med den nya taxan. Exemplet är för ett hyreshus med en 50 lägenheter och en mätare i storlek Q3 16 (40 mm) Exemplet är exklusive moms. l

En Q3 16 m3/h (64 000 kr/år) byts mot tre Q3 4 m3/h (3 • 10 000 kr/år = 30 000 kr/år) skillnad 34 000 kr/år