Byte av vattenmätare

Successivt byter vi ut vattenmätarna i Skinnskattebergs kommun till fjärravlästa vattenmätare. Bytet innebär att mätarställningen inte kommer behövas rapporteras in manuellt. I stället hämtas mätvärdet in via en inbyggd radiosändare. Genom att vi kör förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande. Fördelarna med fjärravlästa mätare är att avläsning kan ofta och ingen inlämning behöver utföras. Vilket innebär att, när systemet är klart, kommer kunna betala för den faktiska förbrukningen i stället för en preliminär och läckage kan avslöjas i ett tidigt skede. Det minskar också hanteringskostnaderna.

För frågor kring mätarbyten kontakta VA-avdelningen på va-verken@skinnskatteberg.se.

När vår entreprenör ska byta din vattenmätare tar besöket mellan ca: 30 – 60 min och det är viktigt att det finns någon på plats som kan visa var vattenmätaren eller vattenmätarna finns på fastigheten. Om vår entreprenör inte godkänner mätarplatsen enligt nedan eller får åtkomst till mätaren för att genomföra bytet tar vi ut en avgift motsvarande vår kostnad för entreprenören för uteblivet besök.

Vattenmaäare med förklarande text

Bild: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Kontrollera din mätplats innan bytet

Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten. Vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Det ska finnas avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. De nya fjärravlästa vattenmätarna kan monteras både vågrätt och lodrätt. Uppfyller din mätarplats kraven behöver du inte göra något innan vi kommer och byter din vattenmätare.

Sitter inte vattenmätaren stabilt, saknas eller fungerar inte avstängningsventilerna behöver du som fastighetsägare göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Lättast gör du det genom att kontakta en VVS-installatör med hygienutbildning.  När du bygger om i din fastighet kan du behöva stänga av vattnet in till fastigheten. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas kontaktar installatören i sin tur oss för en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan.
Det gör ni via va-verken@skinnskatteberg.se. Avstängningen medför en kostnad enligt ersättning för utfört arbete. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda mätarplatsen. Därefter är din mätarplats godkänd inför vattenmätarbytet. Bilden nedan visar hur du går till väga beroende på vad som behöver göras innan vattenmätaren kan monteras.

Flöde vid byte

Har du ventilen LK580 eller LK581?

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har avstängningsventiler till ditt inkommande vatten kallad LK580 eller LK 581 måste du, med hjälp av en VVS installatör, Ventil Lk 580 byta ut dem omgående innan mätarbytet. För din egen säkerhet bör du inte röra dem eftersom det händer att avstängningsventilens ratt släpper från sitt fäste, med risk för både  personskador och stora vattenskador. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. Vår entreprenör utför inte mätarbyte på anläggningar med LK580 och LK 581 som avstängningsventil och anläggningen kommer att underkännas vid besök. OBS! att det endast gäller modell LK580 och LK581. Modell LK582 är godkänd.Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut.

Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut. ​Bild: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

För frågor kring mätarbyten kontakta VA-avdelningen: