Föreningar

Vår ambition är att alla Skinnskattebergs invånare erbjuds en meningsfull fritid,
både när det gäller idrott, friluftsliv och kulturellt, men även via studieförbund.
I första hand prioriteras barn- och ungdomsverksamhet.

Om du är funderar på att starta en förening och känner dig osäker på hur du ska göra
så finns många bra tips under fliken Starta Förening.
Om du vill registrera en förening hos oss i kommunen går det bra att fylla i vår registreringsblankett och skicka denna med post eller e-post.

Föreningar i kommunen har möjlighet att söka vissa bidrag.
Nya föreningar kan söka Etableringsbidrag.
Föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka Aktivitetsbidrag.
Alla föreningar har rätt att söka Föreningsbidrag för bland annat verksamhet, lokaler, investeringar och utbildning.
Här kan du läsa mer om de olika bidragen.

När din förening söker bidrag är det viktigt att lämna in ansökan senast på sista ansökningsdagen och bifoga alla dokument som styrker er ansökan. Titta närmare på ansökningsblanketten för datum och efterfrågade dokument.

För att uppdatera information om er förening, när ni bytt kontaktperson, hemsida eller annat går det bra att fylla i den här blanketten:
Uppdatering av föreningsuppgifter och skicka den till Veronica Dahlberg.

Alla blanketter och ansökningar skickas digitalt till veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se, lämnas på kommunhuset eller per post till Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg. Märk gärna kuvertet på lämpligt sätt för att hänvisa till bidragsansökan eller föreningsuppgifter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kommunens föreningsansvarige
Veronica Dahlberg på 0222-51 56 57 eller veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se

Föreningsregister