Lotteritillstånd

Tillstånd beviljas till ideella föreningar att bedriva lotterier i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

Lotterilagen
Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den Svenska spelmarknaden och
en ny lag trädde i kraft – spellagen (2018:1138). Det innebär vissa förändringar för
kommunala lotterier.
Kommunerna ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade
registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registreringsfria lotterier
För ideella föreningar och registrerade trossamfund finns undantag från registrering vid vissa mindre lotterier.
I samband med en tillställning de själva anordnar eller om de deltar i någon annans tillställning (tex idrottsevenemang, marknad, föreställning) behöver inte lotteriet registreras om det håller sig inom vissa riktlinjer.

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp
  • Vinster får bara vara varor
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Fler riktlinjer gällande registreringsfria lotterier, samt registreringskrävande lotterier hittar du på Spelinspektionens hemsida.

Ansökan
Om ert lotteri kräver registrering måste en ansökan göras till kommunen eller Spelinspektionen.
Ansökan till kommunen görs på en speciell blankett som lämnas eller skickas till Skinnskattebergs kommun tillsammans med ett utdrag från ett protokoll från ett möte där föreningen bestämt att hålla ett lotteri. På mötet måste föreningen också bestämma vem man vill ha som lotteriföreståndare.

Tillsammans med ansökan skickas också stadgar, verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse.

Avgiften är 300 kr och lotteritillståndet gäller i tre år.