Lotteritillstånd

Tillstånd beviljas till ideella föreningar att bedriva lotterier i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

Lotterilagen
Allt lotteri styrs av Lotterilagen, som kom 1994. Lotteri är en verksamhet, där en eller flera deltagare kan få en vinst som är värd mer än vad någon annan i lotteriet kan få. Möjligheten till vinst ska helt eller delvis bero på slumpen, alltså genom till exempel lottning, gissning eller vadhållning.

Tillstånd att hålla ett lotteri kan man få om lotteriet kommer att hållas på ett sätt som följer föreskrifter, villkor och bestämmelser.

För varje lotteri ska finnas en godkänd lotteriföreståndare som är godkänd av ansvarig på Skinnskattebergs kommun. Det är också Skinnskattebergs kommun som utser kontrollanten.

Ansökan
Ansökan görs på en speciell blankett som lämnas eller skickas till Skinnskattebergs kommun tillsammans med ett utdrag från ett protokoll från ett möte där föreningen bestämt att hålla ett lotteri. På mötet måste föreningen också bestämma vem man vill ha som lotteriföreståndare.

Tillsammans med ansökan skickas också stadgar, verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse.

Avgiften är 300 kr och lotteritillståndet gäller i tre år.